Hơn 3 năm chinh chiến với các mô hình MMO khác nhau, đặc biệt là affiliate marketing. Head of Marketing tại Kiemtiencenter - thực thi nhiều chiến dịch marketing lớn nhỏ. Founder & CEO tại KTcity - nền tảng chia sẻ tri thức chất lượng với hơn 25.000 người dùng.
Hơn 3 năm chinh chiến với các mô hình MMO khác nhau, đặc biệt là affiliate marke... Xem thêm