Expert: Donnie Chu

  Donnie Chu

  Donnie Chu

  Expert tại KTcity

  7 năm kinh nghiệm với Digital Marketing, MMO, GrowthHacking, kinh doanh online. Thường xuyên chia sẻ những kiến thức về quảng cáo Facebook thông qua fanpage, workshop. Chuyên gia nắm bắt xu hướng digital marketing được cộng đồng đón nhận rộng rãi.

  Kiến thức

  2

  Đang theo học

  1154

  Được khuyến nghị

  93

  Được khuyến nghị