Expert: Donnie Chu

Donnie Chu

Donnie Chu

Expert tại KTcity

7 năm kinh nghiệm với Digital Marketing, MMO, GrowthHacking, kinh doanh online. Thường xuyên chia sẻ những kiến thức về quảng cáo Facebook thông qua fanpage, workshop. Chuyên gia nắm bắt xu hướng digital marketing được cộng đồng đón nhận rộng rãi.

Kiến thức

2

Đang theo học

1058

Được khuyến nghị

81

Được khuyến nghị