Expert: Võ Thanh Duy

  Võ Thanh Duy

  Võ Thanh Duy

  Full Stack Digital Marketer

  Mình hiện là giảng viên WordPress tại Aprotrain Aptech - HCM, đồng thời là full stack digital marketer tại Aothun.vn. Hiện tại mình tập trung nhiều về việc support cộng đồng WordPress và xây dựng khóa học WordPress nâng cao cho KTCity. Sứ mệnh của mình là: Giúp bạn tự xây dựng website bằng WordPress dễ dàng để phục vụ cho cá nhân hoặc doanh nghiệp nhằm lan tỏa nhiều giá trị của bạn đến cộng đồng và xây dựng nhiều nguồn thu nhập thụ động lâu dài - bền vững.

  Kiến thức

  1

  Đang theo học

  283

  Được khuyến nghị

  10

  Được khuyến nghị