Expert: Nguyễn Đức Lộc

  Nguyễn Đức Lộc

  Nguyễn Đức Lộc

  Freelancer

  Tiếp cận với Affiliate Marketing và Digital Marketing từ cuối năm 2018 & có nhiều kết quả từ sớm. Yêu thích việc nghiên cứu & phát triển website, quảng cáo Facebook Ads, Google Ads,...Có kinh nghiệm chuyên sâu về Content Marketing, tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, xây dựng các niche site, CPO, D2C,...

  Kiến thức

  4

  Đang theo học

  561

  Được khuyến nghị

  48

  Nguyễn Đức Lộc's Story

  Hi, mình là Lộc.

  Mình vừa update story của mình đó.

  • 33d6a9f6-5096-4104-a180-585167129b26.jpg

  Được khuyến nghị