Tú Michael

Blogger tại tumichael.com. Moondancer số 1 Việt Nam.
Moondancer số 1 Việt Nam. Diễn giả chương trình TEDx, Payoneer Event. Làm host trên Airbnb với mức thu nhập $1500 ngay khi bắt đầu làm. Đã nghiên cứu và tìm ra những phương pháp tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng để tư vấn cho hàng trăm host khác nhau để kinh doanh trên AirBnb. Kinh nghiệm kiếm tiền online với công việc làm freelancer trên Fiverr từ năm 2011 đến nay.
Moondancer số 1 Việt Nam. Diễn giả chương trình TEDx, Payoneer Event. Làm host t... Xem thêm