Bạn cần hỗ trợ?

Thời gian hỗ trợ

Thời gian KTcity hỗ trợ là từ 9:00 đến 18:00 từ T2 đến T6. Tuy nhiên chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ những vấn đề quan trọng ngoài giờ làm việc.

Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KTgroup - GCNĐKDN số 0315773194 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05/07/2019.