Khám phá những Expert hàng đầu

Bình luận

Lê Văn Anh Tín

22 giờ trước

22 giờ trước

Khóc học được anh Nghĩa chia sẻ ngắn gọn, nhưng súc tích. Đồng thời trong group cộng đồng được admin support rất xịn xò. Nói chung là đúng thứ mình cần và mình muốn, có khi hơn cả mong đợi!

Huynh Tran Vu

22 giờ trước

22 giờ trước

Khóa học rất hữu ích và chi tiết, bài học dễ hiểu, giúp ích rất nhiều cho tôi trong quá trình tìm hiểu và chọn đúng ngách thị trường để làm online.

Hoàng Anh

27 giờ trước

27 giờ trước

Học thầy Thái Học cảm giác kiến thức được hệ thống, trình bày và giảng dạy 1 cách logic. Nên những thứ trước nay mình thấy khá "cảm tính" đã được hiểu theo cách logic hơn.