Lê Hương Thùy

  Lê Hương Thùy

  Lê Hương Thùy

  Người dùng tại KTcity

  1. Học vấn: Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương HCM 2. Sở trường: Điều phối công việc liên quan đến duy trì hệ thống trong doanh nghiệp như: Tài chính, Pháp lý, Nhân sự, Hành chính. Thích lập kế hoạch và kiểm soát qui trình kinh doanh nhằm đảm bảo tính ổn định. -Hứng thú với việc đổi mới và sáng tạo.

  Kiến thức đang học

  3

  Thời gian học

  17h3p

  Đã khuyến nghị

  3

  Khuyến nghị gần đây