Giao Dang

  Giao Dang

  Giao Dang

  Freelancer

  Là writer kiêm chủ blog tuhoccontent.com. Thế mạnh của mình là sáng tạo nội dung, lập kế hoạch content trên các kênh social, định hướng và phát triển nội dung website. Có thể connect nhân sự tốt, kết nối với báo chí và có mối quan hệ với một số KOL trong lĩnh vực review, phim ảnh.

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  15h35p

  Đã khuyến nghị

  3

  Giao Dang's Story

  Là blogger kiêm chủ blog tuhoccontent.com. Thế mạnh của mình là sáng tạo nội dung, lập kế hoạch content trên các kênh social, định hướng và phát triển nội dung website.  Có thể connect nhân sự tốt, kết nối với báo chí và có mối quan hệ với một số KOL trong lĩnh vực review, phim ảnh.

  Khuyến nghị gần đây