Giao dang

Giao Dang

Giao dang

Freelancer

Là writer kiêm chủ blog tuhoccontent.com. Thế mạnh của mình là sáng tạo nội dung, lập kế hoạch content trên các kênh social, định hướng và phát triển nội dung website. Có thể connect nhân sự tốt, kết nối với báo chí và có mối quan hệ với một số KOL trong lĩnh vực review, phim ảnh.

Kiến thức đang học

10

Thời gian học

9h21p

Đã khuyến nghị

3

Giao dang's Story

Là blogger kiêm chủ blog tuhoccontent.com. Thế mạnh của mình là sáng tạo nội dung, lập kế hoạch content trên các kênh social, định hướng và phát triển nội dung website.  Có thể connect nhân sự tốt, kết nối với báo chí và có mối quan hệ với một số KOL trong lĩnh vực review, phim ảnh.

Khuyến nghị gần đây