Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Người dùng tại KTcity

Tôi là 1 maketer chuyên về Digital Marketing. Tôi có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Kiến thức đang học

6

Thời gian học

6h11p

Đã khuyến nghị

2