Vinh Krujse

  Nguyễn Quang Vinh

  Vinh Krujse

  Marketing Online Officer

  Tôi là 1 maketer chuyên về Digital Marketing. Tôi có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  28h14p

  Đã khuyến nghị

  10

  Đang học

  Khuyến nghị gần đây