Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Nguyễn Quang Vinh

Marketing Online Officer

Tôi là 1 maketer chuyên về Digital Marketing. Tôi có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Kiến thức đang học

10

Thời gian học

21h19p

Đã khuyến nghị

8

Khuyến nghị gần đây