Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

  Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

  Người dùng tại KTcity

  Đây là giới thiệu bản thân mặc định từ KTcity. Một mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về công việc, định hướng hay cá tính của bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin này bằng cách nhấn vào Avatar góc trên bên phải màn hình.

   Kiến thức đang học

   1

   Thời gian học

   6h28p

   Đã khuyến nghị

   1