Phạm Đình Quân

Phạm Đình Quân

Phạm Đình Quân

Blogger tại Phamdinhquan.net

Phạm Đình Quân là Co-founder, Head of Marketing tại Printub. Bắt đầu đến với marketing từ cuối năm 2013, Quân am hiểu về các kênh tiếp thị. Ngoài marketing, Quân quan tâm các kiến thức về martech, trải nghiệm người dùng (UX) và tâm lý học hành vi. Thông qua blog cá nhân, Quân hiện thực hóa niềm đam mê chia sẻ những hiểu biết của bản thân xung quanh marketing.

Kiến thức đang học

7

Thời gian học

30h15p

Đã khuyến nghị

5

Khuyến nghị gần đây