Shiva

Huỳnh Lập Hào

Shiva

Người dùng tại KTcity

Thích công nghệ thông tin, kinh doanh, du lịch, thể thao và nấu ăn. Thế mạnh : có khả năng học được nhiều ngoại ngữ khác nhau. Luôn muốn chia sẻ, sống có ích và giúp đỡ cộng đồng. Và là 1 Vegan chính hiệu !

  Kiến thức đang học

  5

  Thời gian học

  10h46p

  Đã khuyến nghị

  1