ĐINH MINH CHÍ

ĐINH MINH CHÍ

ĐINH MINH CHÍ

Người dùng tại KTcity

Tính tình vui vẻ hòa đồng.

  Kiến thức đang học

  9

  Thời gian học

  4h9p

  Đã khuyến nghị

  3

  Khuyến nghị gần đây