HungĐẹpTrai

vuong chi hung

HungĐẹpTrai

Blogger Youtube chuyên review về các hình thức MMO

Hê lô ae... Mình đã bắt đầu khởi nghiệp với MMO bằng con số âm, và hơn 4 năm mài mò thì cũng có 1 xíu thành quả nho nhỏ và cũng tự nuôi sống bản thân bằng chính MMO

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  0p

  Đã khuyến nghị

  1

  Đang học