Tu Pham

Tự Phạm

Tu Pham

Người dùng tại KTcity

Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bỏ cuộc!!!

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  18h12p

  Đã khuyến nghị

  2