Huỳnh Ngọc Duy

Huỳnh Ngọc Duy

Huỳnh Ngọc Duy

Người dùng tại KTcity

Đây là giới thiệu bản thân mặc định từ KTcity. Một mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về công việc, định hướng hay cá tính của bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin này bằng cách nhấn vào Avatar góc trên bên phải màn hình.

  Kiến thức đang học

  4

  Thời gian học

  8h35p

  Đã khuyến nghị

  3

  Khuyến nghị gần đây