HUYNH NGOC QUANG

HUYNH NGOC QUANG

HUYNH NGOC QUANG

Người dùng tại KTcity

Đây là giới thiệu bản thân mặc định từ KTcity. Một mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về công việc, định hướng hay cá tính của bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin này bằng cách nhấn vào Avatar góc trên bên phải màn hình.

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  17h32p

  Đã khuyến nghị

  1