Đỗ Hoàng Quốc

  Đỗ Hoàng Quốc

  Đỗ Hoàng Quốc

  Người dùng tại KTcity

  Mình hiện đang là một SEOer, muốn tìm tòi, học hỏi về MMO và Digital Marketing để phát triển bản thân.

  Kiến thức đang học

  7

  Thời gian học

  26h3p

  Đã khuyến nghị

  5

  Khuyến nghị gần đây