Joseph Do

Đỗ Hoàng Quốc

Joseph Do

Người dùng tại KTcity

Mình hiện đang là một SEOer, muốn tìm tòi, học hỏi về MMO và Digital Marketing để phát triển bản thân.

Kiến thức đang học

10

Thời gian học

3h34p

Đã khuyến nghị

9

Khuyến nghị gần đây