Hữu Hiệu

Nguyễn Hữu Hiệu

Hữu Hiệu

Người dùng tại KTcity

Mình thích MMO và làm về digital marketing, mình bắt đầu học hỏi từ 2017 và đến 2019 mới kiếm được khoảng tiền đầu tiên từ internet. Mình yêu thích sự tự do, và đặc biệt thích đi du lịch mọi nơi để được học hỏi.

Kiến thức đang học

4

Thời gian học

6h58p

Đã khuyến nghị

1