huwngvu499

Vũ Quốc Hưng

huwngvu499

Boss

Mình là Hưng. Là người mới biết đến và tìm hiểu về Digital marketing và muốn định hướng đi với affiliate marketing. Trong quá trình tìm hiểu, KT City xứng đáng là nơi để gửi gắm lòng tin và có thể giúp mình phát triển trong lĩnh vực này.

Kiến thức đang học

10

Thời gian học

7h15p

Đã khuyến nghị

10

Khuyến nghị gần đây