january141989

january141989

january141989

Người dùng tại KTcity

Tiếp cận và làm quen với KT City với hy vọng có một kiến thức và tư duy vững chắc về Digital Marketing. Đồng thời tìm kiếm một kênh thu nhập thụ động qua các hình thức MMO

  Kiến thức đang học

  6

  Thời gian học

  8h11p

  Đã khuyến nghị

  1