littlechick

Bùi Hoàng Long

littlechick

Sinh viên

Chào các bạn, mình là Long. Có đam mê với MMO đặc biệt là Affiliate Marketing.

Kiến thức đang học

8

Thời gian học

12h19p

Đã khuyến nghị

2