Huynh Thanh Truyen

Huynh Thanh Truyen

  Huynh Thanh Truyen

  Người dùng tại KTcity

  Đây là giới thiệu bản thân mặc định từ KTcity. Một mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về công việc, định hướng hay cá tính của bạn. Bạn có thể thay đổi thông tin này bằng cách nhấn vào Avatar góc trên bên phải màn hình.

   Kiến thức đang học

   4

   Thời gian học

   1h39p

   Đã khuyến nghị

   1