minhhung141089

  minhhung141089

   minhhung141089

   staff

   là 1 nhân viên sản xuất trong 1 công ty của nhật, muốn tìm hiểu về digital marketting và muốn thực nghiệm trên các sàn TMDT. Đã theo dõi thekhuong mmo từ năm 2016 nhưng chưa cố gắng hết mình để học hỏi, đã tham gia vào vietmmo, đã nhận ưu đãi spection 2.0, nhưng cũng chưa từng bắt tay vào thực nghiệm. Nản bản thân quá...

    Kiến thức đang học

    2

    Thời gian học

    1h6p

    Đã khuyến nghị

    1