minhhung141

minhhung141089

minhhung141

staff

là 1 nhân viên sản xuất trong 1 công ty của nhật, muốn tìm hiểu về digital marketting và muốn thực nghiệm trên các sàn TMDT. Đã theo dõi thekhuong mmo từ năm 2016 nhưng chưa cố gắng hết mình để học hỏi, đã tham gia vào vietmmo, đã nhận ưu đãi spection 2.0, nhưng cũng chưa từng bắt tay vào thực nghiệm. Nản bản thân quá...

  Kiến thức đang học

  4

  Thời gian học

  4h53p

  Đã khuyến nghị

  2