Eric Nguyễn

Nguyễn Quốc Việt

Eric Nguyễn

Người dùng tại KTcity

Newbie trong lĩnh vực MMO. Thích giao lưu chia sẽ kiến thức với mọi người.

  Kiến thức đang học

  5

  Thời gian học

  2h52p

  Đã khuyến nghị

  1