Nguyễn Quốc Việt

  Nguyễn Quốc Việt

  Nguyễn Quốc Việt

  Người dùng tại KTcity

  Newbie trong lĩnh vực MMO. Thích giao lưu chia sẽ kiến thức với mọi người.

   Kiến thức đang học

   5

   Thời gian học

   2h52p

   Đã khuyến nghị

   1