Bi

Nguyễn Thế Phúc

Bi

Người dùng tại KTcity

Tôi là kẻ thèm kiến thức. Thèm đến mức ngấu nghiến cho tới khi thỏa mãn :)

  Kiến thức đang học

  5

  Thời gian học

  6h23p

  Đã khuyến nghị

  2