Nghiêm Hoàng Gia

  Nghiêm Hoàng Gia

  Nghiêm Hoàng Gia

  Người dùng tại KTcity

  Eat, Sleep, MMO, Repeat

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  39h53p

  Đã khuyến nghị

  9

  Nghiêm Hoàng Gia's Story

  Luôn trau dồi học hỏi, tạo giá trị

  • 6ec0c7e8-10af-4b8d-9c6a-95a3de25bae5.jpg

  Khuyến nghị gần đây