Trịnh Khôi

Trịnh Ngọc Khôi

Trịnh Khôi

Blogger tại trinhkhoi.com

Mình bén duyên với MMO nói chung và affiliate marketing nói riêng từ năm 2017. Thích nghiên cứu & mày mò về Digital Marketing, Community Manager. Có tí chút kinh nghiệm về content marketing, free traffic & paid traffic.

Kiến thức đang học

10

Thời gian học

10h56p

Đã khuyến nghị

8

Khuyến nghị gần đây