Tuedinh

Đinh Văn Tuệ

Tuedinh

Người dùng tại KTcity

- là một người thích sự tự do, thích kiếm tiền, yêu marketing và du lịch.Rất vui được làm quen vs các bạn ?

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  7h31p

  Đã khuyến nghị

  3

  Khuyến nghị gần đây