Sắp diễn ra tại KTcity

Đặt trước bây giờ để tiết kiệm chi phí.