Expert: ShopeeTeam

Shopee Affiliate Team

ShopeeTeam

Người dùng tại KTcity

Đội ngũ phụ trách chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee hay còn được gọi là Shopee Affiliate. Với chương trình này, cá nhân hoặc các đội ngũ có thể tạo thu nhập mà không cần nhập hàng để bán trên Shopee.

  Kiến thức

  1

  Đang theo học

  206

  Được khuyến nghị

  11

  Được khuyến nghị