Expert: ShopeeTeam

  Shopee Affiliate Team

  ShopeeTeam

  Affiliate Manager tại Shopee

  Đội ngũ phụ trách chương trình Tiếp thị liên kết của Shopee hay còn được gọi là Shopee Affiliate. Với chương trình này, cá nhân hoặc các đội ngũ có thể tạo thu nhập mà không cần nhập hàng để bán trên Shopee.

   Kiến thức

   1

   Đang theo học

   308

   Được khuyến nghị

   15

   Được khuyến nghị