Expert: Maya

  Maya

  Maya

  Digital Marketing Specialist tại kiemtiencenter

  Bắt đầu từ Content Creator, ươm mầm với MMO, và phát triển cùng Inbound Marketing. Digital Marketing Specialist của Kiemtiencenter - phát triển nội dung chất lượng mang thông điệp dễ hiểu về MMO, tiếp thị số cho cộng đồng.

  Kiến thức

  1

  Đang theo học

  102

  Được khuyến nghị

  6

  Được khuyến nghị