Expert: Maya

Maya

Maya

Digital Marketing Specialist tại kiemtiencenter

Bắt đầu từ Content Creator, ươm mầm với MMO, và phát triển cùng Inbound Marketing. Digital Marketing Specialist của Kiemtiencenter - phát triển nội dung chất lượng mang thông điệp dễ hiểu về MMO, tiếp thị số cho cộng đồng.

Kiến thức

2

Đang theo học

1578

Được khuyến nghị

57

Được khuyến nghị