Mai Bùi

Mai Bùi

Mai Bùi

Người dùng tại KTcity

Mong muốn tìm hiểu về E-commerce và digital marketing

  Kiến thức đang học

  5

  Thời gian học

  2h52p

  Đã khuyến nghị

  1