QuanHuynh

Huỳnh Nguyễn Minh Quân

QuanHuynh

Quản lý văn phòng

Chào mọi người! Mình là Quân! Sở thích của mình là tìm hiểu về Digital Marketting.

Kiến thức đang học

7

Thời gian học

13h56p

Đã khuyến nghị

2