Alex Anh

Phan Tuấn Anh

Alex Anh

Growth Hacker

Tại Hack-N-Coded chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức về growth hacking, kèm theo đó là tư vấn giải pháp và triển khai dịch vụ growth hacking cho startup. Name: Hack-N-Coded: Dịch vụ cung cấp giải pháp Growth Hacking Address: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Kiến thức đang học

9

Thời gian học

5h1p

Đã khuyến nghị

3

Alex Anh's Story

Tại Hack-N-Coded chúng tôi cung cấp cho bạn kiến thức về growth hacking, kèm theo đó là tư vấn giải pháp và triển khai dịch vụ growth hacking cho startup. Name: Hack-N-Coded: Dịch vụ cung cấp giải pháp Growth Hacking Address: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Phone: 084909922603 Web: https://hackncoded.com/

Khuyến nghị gần đây