bichtramkha

Bích Trâm Kha

bichtramkha

Nhân sự

Là một người làm nghề Tuyển dụng - Nhân sự ngoài ra còn có đam mê kinh doanh, thích giao tiếp nên tôi cũng tập tành kinh doanh online và thất bại rất nhiều lần. Tuy nhiên tôi luôn học được từ các thất bại đó. Biết được ktcity và special 2.0 qua một lần tìm hiểu trên mạng và quyết định đặt về. Ấn tượng bên ngoài là đóng gói rất cẩn thận, chất lượng từ ngoài vào trong. Nội dung thì khá hay giúp người đọc nắm bắt vấn đề rất nhanh. Thanks ktcity cũng như special 2.0 rất nhiều.

  Kiến thức đang học

  1

  Thời gian học

  0p

  Đã khuyến nghị

  1