DMZET

MINH DUY

DMZET

Người dùng tại KTcity

Mình là Duy. Mong muốn đươc tìm hiểu về MMO cũng như các cách làm MKT hiện đại thời đại 4.0.

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  3h33p

  Đã khuyến nghị

  1