Dương

  Lê Đại Dương

  Dương

  Người dùng tại KTcity

  Chỉ là một người thích tìm hiểu về Internet đi ngang qua chốn này.

  Kiến thức đang học

  10

  Thời gian học

  12h21p

  Đã khuyến nghị

  10

  Đang học

  Khuyến nghị gần đây