namhelpyou

Nam Hồ

namhelpyou

Người dùng tại KTcity

Chìa khóa của doanh số đến từ lượng khách hàng tiềm năng. Làm thế nào để tiếp cận khách hàng tiềm năng, thu hút và kêu gọi hành động từ khách hàng để thành khách hàng thật sự là điều mà một Marketer phải biết và thực hiện được. Chính vì vậy, hãy năng cấp bản thân bằng những khóa học Digital Marketing thực chiến này.

  Kiến thức đang học

  7

  Thời gian học

  11h10p

  Đã khuyến nghị

  2