Trần Niên Chấn

  Trần Niên Chấn

  Trần Niên Chấn

  Người dùng tại KTcity

  Là chủ nhân của blog Niên Chấn Trần Chấm Com. Mình thích đọc và nghiên cứu về Digital Marketing, đọc sách về phát triển bản thân, đầu tư và kiếm tiền online.

  Kiến thức đang học

  2

  Thời gian học

  8h51p

  Đã khuyến nghị

  2

  Trần Niên Chấn's Story

  Chào bạn, mình là Chấn Trần, là admin của blog NienChanTran.Com. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh và làm MMO.

  Mình thích đọc và nghiên cứu về Digital Marketing, đọc sách về phát triển bản thân, nghiên cứu đầu tư và kiếm tiền online.

  Blog Niên Chấn Trần được mình lập ra với mục đích giao lưu và chia sẻ những kiến thức chính bản thân mình đã và đang trải nghiệm. Viết blog là cách mà mình chọn để lan tỏa giá trị đến cộng đồng và học hỏi để phát triển bản thân mỗi ngày.