Nguyễn Phúc Lộc

phucloc0204

  Nguyễn Phúc Lộc

  Người dùng tại KTcity

  Chuyên viên tư vấn BĐS, lên các chiến dịch BDS theo nhiều kênh, chủ yếu là SEO.

   Kiến thức đang học

   10

   Thời gian học

   12h45p

   Đã khuyến nghị

   2