Thu Trà

  Thu Trà

  Thu Trà

  Người dùng tại KTcity

  Bắt đầu tìm hiểu về Marketing Online từ năm 2014, mình yêu thích viết lách, lập kế hoạch và xây dựng hệ thống. Mình có kinh nghiệm từng hợp tác với nhiều đơn vị bất động sản về mảng paid traffic(Google Ads, Facebook Ads, Zalo...), đồng thời mình đang trong quá trình xây dựng cộng đồng tự học Marketing và Sale cho các ảnh viện áo cưới tại Việt Nam. Hiện tại mình đang muốn tập trung nghiên cứu chuyên sâu về Digital Marketing để phát triển hệ thống riêng và quảng cáo các sản phẩm trên sàn TMĐT.

  Kiến thức đang học

  8

  Thời gian học

  19h15p

  Đã khuyến nghị

  3

  Khuyến nghị gần đây